הכיר את מערכת החינוך בדרום סודן!

מערכת החינוך בדרום סודן הוגדרה כעלויות נמוכות. יש לו יעילות נמוכה אך מערכת של ביקוש גבוה. תכניות לאומיות, בניית מדינה ובניית שלום. מאמצים אלה מפעילים לחץ גבוה על מערכת החינוך. לצמוח, לחתוך באי-שוויון, ול

קרא עוד