alinks.org - לטייל ולגור בכל מקום לכולם

מידע חינם ומדריכים על טיולים וחיים היכן שתרצו. לטייל, ליהנות, לבקר ולעשות קניות. לעבור, ללמוד, לעבוד, ללכת לבית הספר או לקבל טיפול רפואי. מאמרים עצמאיים אלה מיועדים לכולם מכל הלאומים. אנו מדברים בשפות רבות על מדינות רבות ברחבי העולם. פליטים ומהגרים מוזמנים!